Heeft u een pijnklacht, meldt dit dan zo vroeg mogelijk bij ons. Wanneer u ons voor 10.00u belt trachten wij u nog dezelfde dag te helpen. Wij kunnen in dit geval niet altijd rekening houden met uw voorkeuren voor behandelaar en behandeltijdstip.

Voor pijnklachten / spoedgevallen buiten reguliere werktijden kunt u contact opnemen met de dienstdoende tandarts van tandartsenvereniging IJssel & Lek, op tel.nr.: 010 – 271 77 29